2012. december 17., hétfő

Szenzomotoros Integrációs TréningMozgásfejlesztés: Szenzomotoros integrációs tréning

(TSMT, Delacato, Alapozó terápia, Ayres)


2 - 12 éves korig


A szenzomotoros integrációs tréning olyan speciális terápia, amely során mozgáson keresztül segítjük elő az idegrendszer fejlődését, érését. Hatására javul a mozgás koordináció, az egyensúly, a nagymozgások pontosabbá és kidolgozottabbá válnak, fejlődik a finommotorika, a téri tájékozódás. A mozgáson kívül azonban más területeken is pozitív hatást fejt ki. A tréning hatására fejlődnek a gyerekek szociális képességei (pl.: együttműködés, csapatszellem, társas viselkedés, szabályok betartása), hiszen legtöbbször csoportos formában zajlik a foglalkozás. Az érzelmi, lelki fejlődést is támogatja: a gyermek sikereket él át, de megtanulja kezelni a kudarcot is, barátságokat köt, önkontrollt tanul, kihívásokkal találkozik, önállósodik, megtapasztalja, hogy a szorgalom és a kitartás mindig eredményre vezet. A speciális mozgásos feladatok nagyban elősegítik az értelmi és a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését is, javul többek között a figyelem, az emlékezet, a szem – kéz koordináció, a testséma, a beszéd, a logikus gondolkodás, a ritmusérzék. Mindezeken kívül a kommunikáció területén is pozitív változások érhetők el: rohamos fejlődének indul a beszédkészség, bővül a szókincs, tisztább, érthetőbb lesz a kiejtés, megnő a beszédkedv, adekvátabbá válik a kommunikáció, fejlődik a beszédértés.


A gyermek állapotához igazodva tervezett tréningek sok eszközzel, változatos feladatsorokkal biztosítják, hogy a gyerekek szívesen végezzék el kellő ismétlésszámban a fejlesztő hatású mozgásokat. Kedvező hatású a mozgásfejlődésben elmaradt, a gyengébb mozgás koordinációjú, „ügyetlen”, sokat eleső, balesetező gyerekeken kívül a nem beszélő vagy megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél, valamint a figyelem-, és koncentráció zavarokkal, érzelmi és magatartási problémákkal küzdők számára is. Az úgynevezett „rizikós” gyerekeknek mind megelőző jelleggel, mind a már kialakult problémák orvoslására érdemes elkezdeni a tréninget.Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szenzomotoros tréning nem gyógytorna (annak ellenére sem, hogy vannak elemei, melyek javítják a tartást és megelőzik a láb egyes orthopédiai elváltozásait is) és nem azonos a sportfoglalkozásokkal! Sokszor találkozunk munkánk során a következő kérdéssel: „Miért kell a gyermekemnek mozgásfejlesztés, hiszen ügyes, sportszakkörre jár…?” Az agy fejlődésére és az idegrendszer érésére a mozgáson keresztül tudunk a legegyszerűbben pozitív hatást gyakorolni. Így segíthetünk azoknak a gyereknek is, akik „jó mozgásúak”, de figyelmetlenek, szétszórtak, nehezen tanulnak meg olvasni, gyenge a kézügyességük, nehezükre esik néhány percnél tovább egy helyben maradni, viselkedési problémákkal küzdenek, nehezen kommunikálnak.


A foglakozásokon a testvér is részt vehet, így a fejlesztés nem vezet elszigeteltséghez, vagy kirekesztettséghez, hanem várva-várt, örömteli tevékenységgé válik.

Itt láthatja képeinket a mozgásfejlesztésről.


A tréning a gyermek állapotától függően kiscsoportos (maximum 6 fő), egyéni és home-tréning formában zajlik. Az idegrendszer fejlődéséről itt olvashat még.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Információk a foglalkozásról:


Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        Hétfőtől - szombatig

Időtartam:                     45 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                   3600 Ft /fő /45 perc
- 2 gyermek esetén:                     2000 Ft /fő /45 perc
- 3 vagy több gyermek esetén:    1500 Ft /fő /45 perc

Testvérkedvezmény:     10 %

Az idegrendszer fejlődése (röviden)


Az idegrendszer fejlődése a képességek alakulásának tükrében
A csecsemők genetikusan kódolt, csak az emberre jellemző (humán specifikus) mozgásmintákkal és reflexekkel rendelkeznek, melyek a születés után (sőt már a magzati életben is) azonnal műkődnek. Ezekre épülve a sok gyakorlás, próbálkozás, tapasztalat szerzés során fejlődik az agy, s válik képessé egyre bonyolultabb ingerfeldolgozásra, és válaszadásra.


Az egyes életkorokban bizonyos funkciók fejlődése intenzívebb: az első 3-4 hónapban az alapmodalitások (látás, hallás, tapintás, test, izomtónus észlelés) felvételéért és továbbításáért felelős érzékszervek és pályáik fejlődésén van a hangsúly.

A következő másfél év a keresztcsatornák érésének az időszaka. Ekkor kialakul az ingerfelvevő- és azonosító rendszerek között a funkcionális kapcsolat, ezáltal differenciáltabb szenzo-és pszichomotoros viselkedés válik lehetővé. A kisgyermek uralja saját testét, a helyváltoztatással kitárul a tér, új ismeretekhez jut, elsajátítja az anyanyelvét, megtanul a változó körülményekhez alkalmazkodni, mellyel kölcsönhatásban idegrendszere magasabb, integráltabb szervezettségi szintet ér el.

2 éves kortól a fejlettebb szintre lépést jelzi úgy a nagymozgásokban mind a kognitiv (megismerő, gondolkodással összefüggő) funkciókban a térbeli, időbeli sorrendiség megjelenése illetve a mindennapokban az egyre biztosabb tájékozódás, egyre több az ok-okozati összefüggés felismerése, az önálló probléma megoldás és játékkezdeményezés.

Ha ez a fejlődési folyamat zavartalan, akkor a megfelelő mennyiségű ingert adó környezetben a gyermek rendelkezik a „jól meg tudom csinálni” tapasztalatával és az ehhez kapcsolódó felfedező hozzáállással, optimista nyitottsággal, melyhez megfelelő önkontroll is társul.

Ha azonban a folyamat zavart, akkor már igen korán apró, de a szakember számára kórjelző tünetek figyelhetők meg (mozgásfejlődésben elmaradás, sajátos sorrendű fejlődésmenet, túl gyors pszichomotoros fejlődés). Ezeket a jeleket a mindennapokban gyakran a gyermekre jellemző sajátos tulajdonságoknak tudják be: „lustácska”, „kényelmes”, „tudja, csak nem akarja”, „majd kinövi”. Más esetekben jelentőséget sem tulajdonítanak nekik.

A zavart fejlődésmenetnek azonban nyoma marad, még ha időlegesen minden rendben lévőnek látszik is, s pár év múlva a "csipkerózsika" álmot alvó tünet felébred és az iskolában tanulási problémát okozhat. Mindez megelőzhető (a rizikós csoportokba tartozó gyermekeknél preventív jelleggel is) a komplex képességfejlesztéssel. A tréningek a gyermekek állapotát figyelembe véve előre tervezettek, végigvezetik a gyermeket a szabályos fejlődésmeneten, játékos formában. 2012. december 16., vasárnap

Tudásbővítő cikksorozat, Bevezető 2.


Tudásbővítő sorozatot indítunk
Bevezető 2. rész


Az írások, amiket itt közzé fogunk tenni, mind a saját munkánk. Nem az a cél, hogy a fellelhető irodalomból kimásoljuk az éppen aktuális részeket. Sokkal inkább cél olyan összefoglalók létrehozása, amelyek mindenki számára érthetőek, befogadható mennyiségűek, informatívak, kiegészítve a tapasztalatainkkal, szemléletmódunkkal. 
Úgy gondoljuk, hogy minden ember - és ez által minden gyermek - egyedi és megismételhetetlen, akiben minden mindennel összefügg, így alkotva egy komplex testi – lelki – szellemi egészet. Így, aki egy minden másnál jobb módszer ismertetését vagy „csodaszer, csodatorna, csodakönyv” bemutatását várja, csalódni fog. Nem hiszünk abban, hogy minden probléma megoldható kizárólag egy diétával, egy bizonyos tornával, egy könyvsorozattal, vagy egy DVD – vel. Nem hisszük, hogy létezik egy minden másnál jobb módszer, irányzat vagy készítmény, ami egy csapásra megold mindent és mindenkinek használ. Azt viszont tudjuk, hogy vannak hatásos és működő terápiák, módszerek, amiket ha megfelelő időben, sorrendbe, kombinációban alkalmazunk, akkor szinte minden esetben sikert érünk el. Azt is tudjuk, hogy kellő szakértelemmel, tapasztalattal, odafigyeléssel, odaadással, komplex, mindenre kiterjedő foglalkozással, holisztikus szemlélettel és nagyon sok munkával „csodákat” lehet elérni.

Természetesen itt nem fogunk közzé tenni több száz oldalas esszéket, tanulmányokat. Szeretnénk kerülni a túl szakmai kifejezéseket is, hogy mindenki számára elérhető tudásbővítést tegyünk lehetővé. Viszont a tömörség, a rövid összefoglalás, összegzés nem jelenti azt, hogy az adott téma ezzel ki is merült. Így kérjük,  ha további információt szeretne kapni, vagy felkeltette az adott téma az érdeklődését és szeretne többet megtudni, bátran keressen minket. Nem vagyunk mindentudók, így bizonyosan lesz olyan kérdés, téma, aminek jobban utána kell néznünk. De arra törekedni fogunk, hogy minden problémára, kérdésre megoldást találjunk, információt adjunk, vagy ha mi nem tudunk segíteni, akkor ajánljunk mást a továbblépéshez.